Jeansbag DIYi

Hoho! Hade lite jeans över från när jag klorerade secondhand jeans och gjorde shorts (helt fantastiska btw och super enkelt. Tag en balja, fyll med klor och vatten, sätt fast snoddar/knyt där du vill att det ska vara mörkt och låt det dra max ett dygn - klart!).
Änuhu, dessa stuvbitar har jag klurat på vaaaaaad jag ska göra med. Och en handväska är ju najs - speciellt om den är egengjord ^^ 

Så att.

Du behöver:
Jeans (som du kan riva i remsor
Tyg till ytterfodret
Tyg till innerfodret
Lim (Karlssons funkar finfint!)
Symaskin
Nål och tråd
Dragkedja
Silvertejp eller något lika stark som du sen kan ta av.

Gör såhär:
Börja med att riva jeansen i så pass stora remsor du vill ha (jag använde mig av 2cm per remsa).
När detta är klart så gör du helt vanliga treremsafläta tills högen är slut. Silvertejpa ändarna så att flätan inte löses upp.
//

Hoho! Had a bit of jeans over from when I chlorinated my secondhand jeans and made shorts (quite amazing btw and super easy. Take a tub, fill with chlorine and water, attach cords / tie where you want it to be dark and let it pull up to one days - of course!).
Änuhu, these scraps of fabric, I figured the whatahell I should do. And a handbag's surely nice - especially if it is self-made ^ ^

So that.

You will need:
Jeans (which you can tear into strips)
Fabric for outer lining
Fabric for inner lining
Glue (Karlsson works just fine!)
Sewing Machine
Needle and thread
Zipper
Duct tape or something as strong as you can then take off.

So do this:
Start by tearing jeans in so large strips you want (I used 2cm per strip).
Once this is complete, you will do quite ordinary treremsafläta until the pile is exhausted. Silver Tape ends so that the braid is not dissolved.

 

 
Sen klipper du ut ett passande stycke (tänk på att du ska sy in en dragkedja och sy ihop väskan också)
Därefter limmar du fast jeansflätorna på ytterfoderstyget och låter denna vila.
//

Then cut out a matching piece (remember to sew in a zipper and sew the bag too)
Then you glue the jeans cables on the outer lining fabric and let this rest.

(Bra musik är också bra. Temperature med Sean Paul ^^)

Under tiden som det här torkar så kan du börja med innerfodret. Det är bra om du har mätt ut hur mycket som behövs för att innerfodret ska passa, så att du varken får en för liten innetyg eller för stor. Inget är att rekommendera..
Du syr ihop kanterna och lämnar en del öppen, så att tyget bildar en liten ficka. 
När limmet har torkat (det går fort!) så syr du ihop ändarna på yttertyget, men ut och in, så att de fula ändarna göms undan ;) du kan också sy fast ändarna när du har tagit av silvertejpen, så att jeansen kommer närmare dragkedjan, så gjorde jag :) använd då jeanstråd och jeansnål för att fästa ändarna i närheten av dragkedjan, bästa resultat :) 

//

(Good music is good too. Temperature by Sean Paul ^ ^)

While this dries, you can start with the inner lining. It is good if you have measured out how much needed to the inner lining fit, so that you neither too small nor too large lining. Nothing to be recommended ..
You sew the edges together, leaving a bit open, so the fabric forms a small pocket.
When the glue has dried (Karlssons is quick!)  sew the ends of the outer fabric, but inside out, so that the ugly ends hidden away;) You can also sew the ends when you have the silver tape, so that the jeans come closer zip, so I did :) use the jeans denim needle and thread to attach the ends near the zipper, the best results :)

 
Därefter syr du fast innerfodret genom att sy fast det i ytterfoderstyget, där du sen kommer att fästa dragkedjan.
Tänk på att lämna en liten öppning när du syr fast dragkedjan, så att du kan vända på väskan sen :) 

Därefter finputs och kan användas direkt :)
 
//

Then sew the inner lining by sewing it into the outer lining fabric, which you then will attach the zipper.
Remember to leave a small opening as you sew the zipper, so you can flip the bag then :)

Check that there are no lose threads and then it can be used directly :)

 

 
 

  0 kommentarer på "Jeansbag DIYi"


Skriv en trudelutt här :):

Namn:
Kom ihåg mig?
E-post:

Bloggadress:

Kommentarer:

 photo 78add885-675c-40fd-992d-c2e2b0a9c8b2_zpsb756dd9c.jpg

Dreams About Jane Doe

Follow on Bloglovin


Kontakt/sponsorer:
  • stephiethurow@gmail.com

    Design laget av Julie Viktoria